Villa Sipriina, Kyrkslätt - Bostadsservice och dagverksamhet

Villa Sipriina

Vårt boende erbjuder boendeservice och dagverksamhet för utvecklingshämmade

Villa Sipriina är ett privat boende i Kyrkslätt som tillhandlahåller boendeservice dygnet runt och dagverksamhet för vuxna utvecklingshämmade.

Hos oss får var och en individuell omsorg och helhetsinriktad vård i en trygg och hemlik miljö. Vi erbjuder en lugn omgivning, trivsamma utrymmen och mångsidiga hobbymöjligheter i Kyrkslätt.
Vårt mål är att upprätthålla och främja de boendes funktionsförmåga, stödja ett självständigt liv i vardagen och främja anpassningen till samhället. Vår målinriktade verksamhet grundar sig alltid på en individuell service- och rehabiliteringsplan som görs upp för var och en i samarbete mellan den boende, personalen och anhöriga.

Värderingar

Villa Sipriina är våra boendes hem. Vi respekterar självbestämmanderätten och den individuella rätten.

 

 

 

Du kan följa oss på Facebook

Facebook