Lokaler och Personel – Villa Sipriina

Lokaler och Personel

Kompetent och utbildad personal

Vårdhemmet Villa Sipriinas kompetenta personal sörjer för de boendes välmående och säkerhet dygnet runt.
Hos oss utses en egenvårdare för varje boende och denna vårdare ser till att en service- och rehabiliteringsplan och vårdplan görs upp för den boende. Egenvårdaren fungerar också som kontaktperson mellan den boende, personalen, anhöriga och andra samarbetsparter.

Vår personal består av följande proffs inom social- och hälsovården:

  • specialsjukskötare
  • socionom
  • närvårdare
  • vårdare av utvecklingshämmade

Lokaler

Vårdhemmet Villa Sipriina är naturskönt och lugnt beläget i Smedsby i Kyrkslätt, ca 4 km från centrum. Fastigheten har planerats för att motsvara vårdhemmets behov med tanke på tillgänglighet och moderna kvalitetskrav samt säkerhets- och hygienbestämmelser.

Trivsamma gemensamma lokaler – vänner och samvaro.