Tjänster – Villa Sipriina

Tjänster

Internatplats

Utöver primärvård och omsorg innefattar en boendeplats i vårt vårdhem alltid

  • daglig övning av färdigheter inom skötsel av hem och ärenden
  • tillagning av smakliga gemensamma måltider i vårt eget kök under ledning av personal
  • handledning och hjälp i att städa rummen
  • övning av självständig klädvård
  • omsorg om grundläggande hygien
  • dagverksamhet

Dagverksamhet

Dagverksamhetens mål är att öva färdigheter som behövs i vardagen, stödja självständighet, öka de sociala kontakterna och främja anpassningen till samhället. Utöver våra egna boende kan även andra utvecklingshämmade i regionen delta i vår dagverksamhet enligt avtal.

  • hushållsarbete
  • vi hjälper till med att skaffa praktikplatser
  • vi hjälper till med att skaffa arbetsplatser
  • underleveransarbeten i mån av möjlighet