Bostadsservice – Villa Sipriina

Bostadsservice

Gruppboende

Utöver primärvård och omsorg innefattar en boendeplats i vårt vårdhem alltid

  • daglig övning av färdigheter inom skötsel av hem och ärenden
  • tillagning av smakliga gemensamma måltider i vårt eget kök under ledning av personal
  • handledning och hjälp i att städa rummen
  • övning av självständig klädvård
  • omsorg om grundläggande hygien
  • dagverksamhet

Bostadsservice

Fastigheten har planerats för att motsvara boendes behov med tanke på tillgänglighet och moderna kvalitetskrav samt säkerhets- och hygienbestämmelser. Vi har 15 boendeplatser.

Trivsamma gemensamma bostadsservice – vänner och samvaro.

Aktivitet

Vi reser och gör utflykter enligt önskemål.