Personal – Villa Sipriina

Personal

Kompetent och utbildad personal

Villa Sipriinas kompetenta personal försörjer de boendes välmående och säkerhet dygnet runt.
Hos oss utses en egenvårdare för varje boende och denna vårdare ser till att en service- och rehabiliteringsplan och vårdplan görs upp för den boende. Egenvårdaren fungerar också som kontaktperson mellan den boende, personalen, anhöriga och andra samarbetsparter.

Vår personal består av:

  • sjukskötare
  • socionom
  • närvårdare
  • vårdare av utvecklingshämmade